Kredyt długoterminowy w kwocie 1400000 PLN

 

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.18.2013.MM  Biała Podlaska dnia 28.11.2013

Kredyt długoterminowy w kwocie 1400000 PLN

 

 Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia  6.12.2013

Wyjaśnienia nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia  6.12.2013

Wyjaśnienia nr 2 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia  17.12.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


 

Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

Scroll to Top