Kolejne spotkanie w związku z ASF

W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 14 września odbyło się kolejne spotkanie dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Głównymi prelegentami byli Karol Krajewski – pełnomocnik sekretarza stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego oraz Jacek Kucharski – zastępca głównego lekarza weterynarii. Licznie zgromadzonym rolnikom przedstawiono informacje dotyczącą możliwości wywozu, uboju oraz sprzedaży trzody chlewnej w trzech strefach ochronnych: żółtej, niebieskiej i paskowanej. Poinformowano, że podejmowane są próby wprowadzenia mechanizmów łagodzących w zagrożonych i zapowietrzonych strefach. Pokazano także możliwości skupu świń po wcześniejszych badaniach weterynaryjnych przez Zakład w Kosowie Lackim. Niestety możliwości zakładu są ograniczone, stąd też starosta bialski Mariusz Filipiuk zwrócił się o rozpatrzenie i szybkie działanie w zakresie wystosowanego w ubiegłym tygodniu pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie na podstawie specustawy innym zakładom zajęcie się ubojem i przetwórstwem tuczników z terenów zagrożonych. Dyskusja ze względu na poruszany problem i bardzo trudną sytuację rolników była bardzo ożywiona. Goście zbierali uwagi i propozycje rolników, by przekazać do ministerstwa i inspektoratu weterynarii.

lekarz-weterynarii

Scroll to Top