kolejne wyróżnienie powiatu bialskiego

Podczas III Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się 9 czerwca 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie wręczono Wyróżnienia dla Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatów. Wśród dziewięciu wyróżnionych spośród 250 kandydatów znalazł się także powiat bialski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej. Nagroda jest przyznawana za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wyróżnienia są przyznawane w oparciu o przeprowadzone we wszystkich powiatach ankiety wraz z dołączonymi wnioskami, a także dane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Są to wyróżnienia Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, czyli ogólnopolskiego stowarzyszenia, którego misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie.  Wyróżnienia wręczali patroni honorowi, a byli to Elżbieta Seredyn – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich, Barbara Gębala – zastępca przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, a także Edyta Wojtasińska – Przewodnicząca Zarządu Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Wyróżnienia odbierali m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski oraz dyrektor PCPR w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz.

Scroll to Top