Kolonie letnie w Zakopanem dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy działające na terenie województwa lubelskiego otrzymało dotację na organizację kolonii letnich w Zakopanem dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

 

Termin kolonii: 21.07.2018 -02.08.2018 (13 dni)
Miejsce: Dom Wypoczynkowy „U Kasi”, Zakopane
Uczestnicy: 80 dzieci w wieku 8-16 lat

 

W ramach wypoczynku letniego zapewniamy ciekawe wycieczki krajoznawcze po Zakopanem i okolicach, piesze wycieczki szlakami górskimi, zajęcia sportowe, w aquaparku, w parku rozrywki a także gry i zabawy integracyjne na świezym powietrzu. Wieczorem planowane są zajęcia takie jak dyskoteki, wspólne oglądanie filmów oraz karaoke i inne zabawy kolonijne. Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

 

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy jest organizacją zrzeszającą samorządy województwa lubelskiego. Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej samorządów, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, wspomaganie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz wspieranie, rozwój i promocja obszarów wiejskich na terenie województwa lubelskiego.W latach 2015-2018 Stowarzyszenie zorganizowało kolonie letnie, półkolonie i zimowiska dla ponad 1000 dzieci rolników z województwa lubelskiego. Kolonie organizowane są przy wsparciu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, które dofinansowuje wypoczynek dla dzieci.

 

Więcej informacji oraz zapisy na kolonie:
Telefon: 508-194-663
Strona: domeuropy.lubelskie.pl

Dokumenty dotyczące kolonii letnich dostępne są na stronie: http://domeuropy.lubelskie.pl/lato-2018-kolonie-zakopanem-dla-dzieci-rolnikow

Scroll to Top