Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bialskiego oraz ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli za rok 2016 r. nadkom. Jerzego Czebreszuka były głównym punktem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Odbyła się ona 21 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej. Po przedstawieniu owej informacji członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali działalność komendanta za ubiegły rok. Spotkanie prowadził starosta bialski Mariusz Filipiuk.

 

 

Scroll to Top