Spotkanie konsultacyjne w sprawie kształcenia kierowców w szkołach publicznych

Kształcenie kierowców w szkołach publicznych było tematem spotkania konsultacyjnego zorganizowanego przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Odbyło się ono w Białej Podlaskiej 21 lutego. Na spotkanie przybyli przewoźnicy, samorządowcy oraz dyrektorzy szkół zawodowych. Wśród osób zaproszonych był starosta bialski Mariusz Filipiuk i dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz.

Podczas spotkania zaprezentowano obecny stan oraz docelowy model kształcenia kierowców w szkołach publicznych. Dyskutowano także o perspektywach wzrostu liczby klas o profilu kierowca mechanik i relacjach między środowiskiem szkół kształcących kierowców a przewoźnikami.

 

Scroll to Top