Komunikat Agencji Rynku Rolnego skierowany do producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino

Wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Polski, przeznaczone do sprzedaży wymaga uzyskania wpisu do ewidencji. Ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino prowadzi Agencja Rynku Rolnego. Wnioski o wpis do ewidencji na rok gospodarczy 2016/2017 należy składać do dnia 15 lipca 2016 r.

Komunikat

Scroll to Top