koncert w Starostwie

Na zaproszenie starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego w Białej Podlaskiej w dniu 8 listopada br. gościli artyści z Brześcia z koncertem. Jego organizacją zajęło się Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przy wsparciu Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. Partnerem ze strony białoruskiej była Państwowa Instytucji Kultury „Brzeskie Rejonowe Centrum Społeczno – Kulturalne”. Frekwencja wskazywała, że zainteresowanie wśród mieszkańców miasta, ale też powiatu bialskiego było duże.

W koncercie, którego reżyserem była Galina Iwanowna Gurinczuk wystąpili przedstawiciele różnych kultur wchodzących w skład Republiki Białorusi. Kulturę polską przedstawił Chór „Polesie” oraz przedstawiciele organizacji społecznej „Polska Macierz Szkolna” z Brześcia.  Kultura żydowska była zaprezentowana przez Nijole Cybulskaja – przedstawicielki organizacji społecznej „BRISK”. Kulturę azerską przybliżyli publiczności Sanubar Salimowa i Sulejman Darajew – reprezentanci oddziału rejonowego organizacji społecznej „Międzynarodowy Kongres Gmin (Wspólnot) Azerbejdżanu”. Zespół wokalny „Okolada” z Małoryta zaprezentowała kulturę ukraińską. Publiczność zachwycił Państwowy zespół wokalny „Ramonki”, który przybliżył kulturę rosyjską, natomiast kulturę białoruską przedstawiła grupa wokalna „Ład” z Muchowieckiego Wiejskiego Domu Kultury.

Po koncercie wszyscy występujący otrzymali podziękowanie w postaci albumu o ziemi bialskiej oraz dyplomy.

Scroll to Top