Konferencja „Bialskie Dzieci Bezpieczne” – 5 kwiecień 2017

Dnia 05.04.2017r. pod patronatem Starosty Bialskiego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska, przy współudziale Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” oraz Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” w Żabcach w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej odbędzie się konferencja pod hasłem „Bialskie Dzieci Bezpieczne”.

Powiat Bialski oraz Miasto Biała Podlaska włączają się w powyższe działania.

Program kierowany jest do: pracowników żłobków, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, pracowników oświaty, psychologów, pedagogów, przedstawicieli świetlic środowiskowych, asystentów, koordynatorów, kuratorów sądowych, pracowników sądu, policji, pracowników socjalnych, zespołów interdyscyplinarnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zastępczych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny.

W związku z powyższym proszę o udział w konferencji przedstawicieli Państwa jednostek.

Mamy nadzieje, że powyższe spotkanie podniesie poziom wiedzy na temat praktycznych sposobów walki z narastającym zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz pozwoli na zwiększenie liczby placówek ubiegających się o przyznanie certyfikatu „ Chronimy Dzieci”.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: bdb2017@wp.pl do 31.03.2017r. Osoby do kontaktu : Katarzyna Jaroszewicz, Adam Golec. Tel (83) 343-70-66.

W załączeniu program konferencji.

Scroll to Top