Konferencja na temat strojów ludowych

Pod honorowym patronatem starosty bialskiego Tadeusza Łazowskiego oraz prezydenta miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego w dniach 3-4 marca 2012 r. odbyła się konferencja poświęcona tematowi: „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Lubelszczyzny”.

 Było to kolejne ze spotkań Towarzystw Regionalnych z terenu Województwa Lubelskiego, które tym razem odbyło się w Białej Podlaskiej. Organizatorami były: Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, StowarzyszenieKoło Bialczan z Białej Podlaskiej.
Swój wkład miał też powiat bialski, ponieważ w konferencji uczestniczyły także zespoły ludowe z naszego terenu: Bagnoszki z Drelowa, Jarzębina z Zabłocia oraz Zielawa z Rossosza, a wśród imprez towarzyszących były stoiska z prezentacjami rękodzielniczymi twórców z terenu powiatu bialskiego.
Konferencja miała charakter popularno-naukowy stąd też swoje wykłady miały: dr Mariola Tymochowicz z UMCS na temat „Stroju krzczonowski na tle innych strojów z województwa lubelskiego” , Agnieszka Ławicka z Muzeum Lubelskiego o „Strojach sitarzy biłgorajsko-tarnogrodzkich”, Halina Solecka – etnograf, która przedstawiła prezentację o „Elementach dekoracyjnych w strojach ludowych na Lubelszczyźnie”, Elżbieta Piskorz-Branekova – etnograf, która mówiła o „Strojach hrubieszowsko-tomaszowskie – ich historii i teraźniejszości”, a także Aniela Halczuk z tematem „Różnorodność strojów południowego Podlasia. Strój chmacki” i Emma Cieślińska, choreograf, która w niedzielę wskazywała na „Wybrane aspekty kultury ludowej Podlasia południowego. Strój podlaski nadbużański”. Uczestnicy konferencji nie tylko mieli możliwość posłuchać ciekawych wykładów, które odbywały się w auli Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, ale także mogli poznać Białą Podlaskę – jej historię i zwiedzić ważne dla niej miejsca. Wśród atrakcji przewidzianych przez organizatorów były trzy występy artystyczne: Zespołu Tańca Ludowego „Tanew” z Biłgoraja, Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” z Puław oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” z Białej Podlaskiej. Zatem przybyli na konferencje mieli możliwość zobaczyć jak dane stroje prezentują się na muzykach i tancerzach. Ciekawym pomysłem było to, że uczestnicy byli poproszeni, aby na konferencje przyjechać w stroju charakterystycznym dla regionu, z którego pochodzą. Dzięki temu sami uczestnicy mogli lepiej wczuć się w tematykę i klimat konferencji, a dla obserwatorów z zewnątrz z pewnością ich obecność została zauważona.

Scroll to Top