konferencja "Razem dla serca"

Połowa projektu „Razem dla serca” za nami zatem z tej okazji została zorganizowana konferencja informacyjna. 23 października w sali przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej stawili się koordynatorzy gminni oraz władze lokalne z terenu powiatu, aby usłyszeć, co przez ten czas udało się zrealizować w ramach projektu. Przybyli także laureaci konkursów prozdrowotnych wraz z rodzicami, dyrektorami szkół z powiatu bialskiego i opiekunami artystycznymi, gdyż tego dnia również podsumowano konkurs plastyczny, na prezentację multimedialną oraz film. Wśród zgromadzonych był przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Przemysław Litwiniuk, a także radni powiatowi z przewodniczącym Mariuszem Filipiukiem na czele.
Gości przywitała i całość prowadziła Marianna Tumiłowicz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Na początku głos zabrał także wicestarosta bialski Jan Bajkowski, który powiedział: Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w całym powiecie bialskim, a także do zwiększenia świadomości populacji powiatu na temat zasad zdrowego stylu życia, jak również zmniejszenia narażenia na czynniki ryzyka chorób układu krążenia i opóźnienia zachorowalności i umieralności z jej powodu. Ponadto na podstawie zebranych podczas projektu informacji zostanie stworzony „Powiatowy program walki z otyłością wśród dzieci i młodzieży”. Wicestarosta podziękowała również wszystkim uczestniczącym w realizacji projektu oraz pogratulował uczestnikom konkursów.
W dalszej części Anna Jureczek – koordynator projektu ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej podsumowała dotychczasową realizację projektu. Program profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu  krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla serca” jest dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Do tej pory udało się zrealizować 150 spotkań edukacyjnych z dietetykiem,  w których uczestniczyło 3 386 uczniów z 24 szkół różnych szczebli i przedszkoli. Zorganizowano konkursy promujące zdrowy tryb życia pn. „AKTYWNIE I ZDROWO”, w których wzięło udział 382 uczniów. Jesienią odbyły się 4 pikniki zdrowotne i 4 „BIEGI PO ZDROWIE”. Przede wszystkim jednak przebadano w kierunku chorób układu krążenia – 1 611 osób w wieku 40-60 lat. Anna Jureczek przybliżyła także planowane przedsięwzięcia, które jeszcze do końca trwania projektu mają się odbyć.
Dr hab. Maciej Płaszewski zastępca dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim podsumował realizację II etapu projektu “Razem dla serca”, czyli badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania CHUK. Mówił o plusach tych badań dla pacjentów.
Po przerwie, w której można było degustować zdrowe potrawy i obejrzeć przygotowaną wystawę prac w Konkursie Plastycznym „AKTYWNIE I ZDROWO”, odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień konkursów w ramach tegoż projektu a skierowanych do podopiecznych przedszkoli, uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i szkół ponadgimnazjanych mających siedzibę w powiecie bialskim, a także podziękowań opiekunom.
Jako pierwsi nagrody odebrali laureaci Konkursu Plastycznego “Aktywnie i zdrowo” w kategorii przedszkola. Komisja musiała wybrać spośród 76 prac plastycznych z 18 placówek oświatowych. I miejsce zajęła Paulina Szczęśniak z Przedszkola Publicznego w Rossoszu. Opiekunem artystycznym laureatki była Renata Weremkowicz. II miejsce przypadło Katarzynie Wójcik z Zespołu Szkół w Zalesiu. Jej opiekunem  była Anna Łukaszuk-Knigawka. Zaś III miejsce otrzymała Martyna Czuchraj z Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach. Opiekun  to Anna Panasiuk.
W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III wpłynęło aż 148 prac plastycznych z 31 placówek oświatowych. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać: I miejsce – Patrykowi Burczakowi ze Szkoły Podstawowej w Woskrzenicach Dużych. Opiekunem Patryka była Ewa Mierzejewska-Wojtkowska; II miejsce – Dawid Chacewicz ze Szkoły Podstawowej również w Woskrzenicach Dużych; III miejsce – Tobiasz Kapczuk ze Szkoły Podstawowej w Huszczy. Jego opiekun była Dorota Nazarewicz. Wyróżnienie natomiast otrzymała – Kinga Martychowiec ze Szkoły Podstawowej w Sosnówce, której opiekunem była Urszula Kaźmieruk.
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI również cieszyła się sporym zainteresowaniem, gdyż wpłynęło w ramach niej 97 prac plastycznych z 25 placówek oświatowych. I miejsce przypadło Barbarze Kosieradzkiej ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym. Opiekun Basi była Wiesława Gadomska. II miejsce zajęła Weronika Haczkur ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach. Jej opiekunem była Mariola Pawluk. III miejsce otrzymał Michał Horbowiec – również uczeń Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym. Jego opiekunem była także Wiesława Gadomska. Natomiast wyróżnienie otrzymała Izabela Marczak ze Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym z opiekunem Justyną Niedźwiedzką.
Kolejnym z konkursów prozdrowotnych w ramach projektu „Razem dla serca” był Konkurs na prezentację multimedialną pt. „AKTYWNIE I ZDROWO”
Adresowany był do wszystkich uczniów gimnazjów mających siedzibę w powiecie bialskim. Komisja nie miała łatwego zadania, gdyż otrzymała 46 prezentacji multimedialnych z 10 gimnazjów., Postanowiła jednak przyznać 3 nagrody, które otrzymali: za I miejsce – Emilia Kłoczko z Zespołu Szkół w Tucznej pod opieką Olgi Gryzło; za II miejsce – Grzegorz Szkodziński ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, którego opiekunem była Agnieszka Lewkowicz; III miejsce – Kinga Kozakiewicz z Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Ciciborze Dużym z opiekunem Sylwią Korneluk. Zgromadzeni mogli obejrzeć dwie finałowe prezentacje, które zachęciły wszystkich do dbania o swoje zdrowie i samopoczucie.
Ostatnim konkursem, tym razem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych był na film o zdrowiu „AKTYWNIE I ZDROWO”. Wpłynęło 6 prac, spośród których komisja wybrała na I miejsce – film pt. „Wybór” – z autorami Dominiką Porębą, Aleksandrą Lewczuk i Mają Lipniacką z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Na II wytypowano – film pt. „Aktywnie i zdrowo” – Joanny Szmytko, Bernardy Suśniak i Karoliny Pogonowskiej również z  LO w Międzyrzecu Podlaskim. Zaś III miejsce przypadło filmowi pt. „Co o zdrowym trybie życia wiedzą licealiści?” Weroniki Matysiak i Justyny Jakubskiej także z międzyrzeckiego liceum. Filmy okazały się pouczające, choć z poczuciem humoru. Mogli to docenić zebrani, gdyż zaprezentowano dwa najlepsze.
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, zaś opiekunowie i rodzice podziękowania. Je również wręczono członkom komisji konkursowych.
PREZENTACJA ZDROWIE I miejsce
aktywnie i zdrowo. II miejsce
PREZENTACJA III miejsce


Już można obejrzeć zdjęcia
A tutaj nagrodzone prace plastyczne:

Scroll to Top