konferencja w Warszawie

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce zorganizowało konferencja pt. „Bariery utrudniające kształcenie kierowców zawodowych w polskim systemie edukacyjnym”. Odbyła się ona na Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie 17 lutego pod patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Schmita. Powiat bialski reprezentowali: starosta Tadeusz Łazowski, Sławomir Kostjan przedstawiciel MPD w Białej Podlaskiej, Arkadiusz Stefaniuk dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzecu Podlaskim, Daniel Sikona dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej oraz Iwona Kulhawczuk dyrektor Szkół Rzemieślniczych bialskiego Cechu.

Konferencja była płaszczyzną spotkania różnych grup zainteresowanych tą tematyką. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkół oraz przewoźnicy drogowi.

Wśród barier wymienianych przez zebranych było m.in. brak zawodu kierowca w klasyfikacji zawodów MEN, problematyczne szkolenia przyszłych kierowców, brak systemu podnoszenia umiejętności kierowców, nieprecyzyjne przepisy prawne i ich różnorodne interpretacje.

Starostę bialskiego zaproszono jako jednego z prelegentów do panelu dyskusyjnego, by rozmawiać na temat roli zawodu kierowcy i jego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Mówił on o formach zachęty młodzieży do wybierania tego zawodu, który z jednej strony jest trudny, ale z drugiej rozwojowy. Podał przykład choćby systemu stypendialnego w powiecie bialskim. W swym wystąpieniu docenił także firmy przewozowe, które funkcjonują na terenie powiatu. Powodują one rozwój gospodarczy tego terenu, stając się również miejscami pracy dla mieszkańców. Zachęcił przewoźników do ścisłej współpracy ze szkołami, umożliwiając praktyki zawodowe i zatrudnianie absolwentów w firmach transportowych.

foto: Tadeusz Kucharuk. Zdjęcia dzięki uprzejmości Telewizji Internetowej INTERWIZJA

 

Scroll to Top