Przyznano stypendia sportowe

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą nr 156/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. przyznał 21 w zawodnikom stypendia sportowe. Wcześniej 6 – osobowa komisja dokonała weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie stypendium. W jej skład weszli reprezentanci Komisji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz organizacji pozarządowych. Stypendia otrzymali zawodnicy zamieszkujący teren powiatu bialskiego, za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego.

Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia

Scroll to Top