konferencja WUP w Lublinie

Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie starosta bialski uczestniczył w konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom rynku pracy w obszarze przedsiębiorczości. W dniu 24 lutego 2015 spotkanie rozpoczęła Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. W swym wystąpieniu wskazała na aktualnie kierunki działań urzędu skierowane do osób młodych czy osób długotrwale bezrobotnych, a także promujące kształcenie zawodowe. Przedstawiła także nowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój za 125 mln euro w województwie lubelskim przeznaczonych na wsparcie młodych ludzi w ich starcie w życie zawodowe.
Marszałek Sławomir Sosnowski podziękował pracownikom służb zatrudnienia za ich pracę.
Wystąpienia merytoryczne poświęcone były omówieniu Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na 2015 roku oraz dobrym praktykom w zakresie innowacyjnych rozwiązań wspierających postawy przedsiębiorcze wśród uczniów. Mówił o tym Marek Białach, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Paulina Chodyra, koordynator Krajowej Sieci Tematycznej Zatrudnienia i Integracji Społecznej.
Druga część spotkania była poświęcona obchodom 96-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Jubileusz ten był okazją do podziękowania i przyznania państwowych oraz samorządowych odznaczeń.

Konferencja  Innowacyjne rozwiązania rynku pracy

Scroll to Top