Konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Różne oblicza depresji” w Białej Podlaskiej

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej było współorganizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Różne oblicza depresji”. Odbyła się ona 22 listopada w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Skierowana była przede wszystkim do studentów tejże szkoły, ale także nauczycieli i przedstawicieli samorządów. Wśród obecnych był przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Arkadiusz Maksymiuk jako przedstawiciel starosty bialskiego. W swoim wystąpieniu na początku konferencji podziękował za podjęcie tak cennej inicjatywy i życzył zebranym owocnych obrad.

Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat przewodni, który przedstawił dr Leszek Korpysz. On też mówił o relacji jaka zachodzi między depresją a samobójstwem. Prof. Aleksander Olyinik i prof. Konstiantyn Krenov przedstawili wnioski z porównania zespołu wypalenia u studentów Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. O przymusie bezpośrednim prelekcję miał dr hab. Mariusz Goniewicz. Natomiast o agresji pacjentów jako problem personelu medycznego mówił dr Gustaw Kozak, a mgr Katarzyna Piasecka o pacjencie trudnym do terapii. Na koniec zebrani mogli zapoznać się jeszcze z dwoma referatami: „W trosce o zdrowie psychiczne człowieka” dr Grzegorza Kopacza oraz „Poporodowe zaburzenia afektywne – prognoza dla matki i dziecka” mgr Marii Grzywaczewskiej

Konferencję zorganizował Zakład Medyczny PSW w Białej Podlaskiej.

Scroll to Top