Spotkanie w konsulacie

17 listopada delegacja powiatu bialskiego składająca się ze starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, przewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusza Kiczyńskiego oraz radnych powiatowych: Marka Sulimy i Tomasza Andrejuka wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości zorganizowanych przez Konsulat RP Brześciu. W spotkaniu wzięło udział kilkuset gości. Przewodniczył mu Konsul Generalny Sławomir Misiak, który w swoim przemówieniu podkreślał rolę, jaką odgrywają Polacy mieszkający poza granicami kraju oraz ich nieustające poczucie patriotyzmu.

Niespodziewanym i miłym akcentem dla delegacji z naszego powiatu było spotkanie z Marią Ciechanowicz-Sulimą, Białorusinką z polskimi korzeniami, która prężnie angażuje się w życie społeczne Polaków na Białorusi, pełniąc m.in. funkcję prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie”. Maria Sulima to organizatorka Międzynarodowych Konferencji Naukowych o wybitnych ludziach Polesia, opiekunka chóru i poetka. Nasi delegaci byli pod wielkim wrażeniem działalności społecznej na rzecz podtrzymywania pamięci o Polskiej kulturze, za którą Pani Maria była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Na pamiątkę tej wizyty prezes wręczyła członkom delegacji tomiki wierszy swojego autorstwa. Nie zapomniała również o mieszkańcach powiatu bialskiego, którym zadedykowała wyrecytowany podczas spotkania wiersz. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia materiału z tego wyjątkowego spotkania.

 

Scroll to Top