Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – VII edycja 2014r.

Regulamin konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – VII edycja 2014r.

 

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 14 marca 2014r. przyjął Uchwałę Nr 419/2014, w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – VII edycja 2014r. i ustaleniajego regulaminu.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół z terenu powiatu bialskiego.

 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – VII edycja 2014r. przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2014r.

 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kołodziejska, tel. (83) 35 11 344.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Zgłoszenie (zał. nr 1)

Sprawozdanie (zał. nr 2)

Sprawozdanie (zał. nr 3)

Kryteria oceny (zał. nr 4)

Scroll to Top