Konkurs „Czysta Ziemia” – VI edycja w 2013 r.

Na podstawie uchwały nr 280/2013 z dnia 28-03-2013 r. Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej został ogłoszony konkurs „Czysta Ziemia” – VI edycja. W konkursie mogą brać udział wszystkie szkoły i zespoły szkół z terenu powiatu bialskiego.

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży powiatu bialskiego właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemów ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.

O szczegółach organizowanego konkursu szkoły i zespoły szkół zostały powiadomione drogą elektroniczną.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do dnia 15-04-2013 r.

Osoba do kontaktu:

Tomasz Grzybowski tel. 83/35-11-347

Scroll to Top