Konkurs "CZYSTA ZIEMIA" – X edycja 2017 r.

      Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 10 marca 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 298/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – X edycja 2017 r. i ustalenia jego regulaminu.

      Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół z terenu powiatu bialskiego.

      Głównym celem konkursu jest rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej, szczególnie wobec problemu ochrony powierzchni Ziemi i najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.

       W związku z powyższym zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – X edycja 2017 r. Wzorem lat poprzednich przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

       Regulamin konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – X edycja 2017 r. wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w zakładce : Konkurs Czysta Ziemia.

Scroll to Top