Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r.

          Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 21 marca 2018 r. przyjął Uchwałę Nr 425/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r. i ustalenia jego regulaminu.

          Konkurs „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r. organizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu bialskiego.       

          W związku z powyższym zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r. Wzorem lat poprzednich przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

          Szkoły dokonują zgłoszenia w formie pisemnej na załączniku nr 1 do regulaminu konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r. Zgłoszenia można dokonać:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, pokój nr 316
  2. przy pomocy operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  3. faxem (83) 35-11-358

          Termin dokonania zgłoszenia udziału w konkursie „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja  2018 r. do dnia 16 kwietnia 2018 r.

          Regulamin konkursu „CZYSTA ZIEMIA” – XI edycja 2018 r. wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (www.powiatbialski.eu/ w zakładce : Konkurs Czysta Ziemia).

 

Scroll to Top