Konkurs Języka Niemieckiego

Starosta Bialski wraz ze Starostą Powiatu Oberhavel po raz kolejny zaprasza uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat Bialski do udziału w trzeciej edycji Konkursu Języka Niemieckiego. W tym roku honorowy patronat nad tymże konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk.

Nagrodą główną  konkursu jest wyjazd do Niemiec w terminie do 15 do 19 czerwca br. Powyższa nagroda przewidziana jest dla dwóch najlepszych uczniów biorących udział w konkursie. Program wyjazdu podobnie jak w latach ubiegłym przewiduje m. in. wizytę w szkole niemieckiej, w tym  lekcję języka niemieckiego oraz zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Berlina i Poczdamu.

Terminy poszczególnych etapów Konkursu Języka Niemieckiego przedstawiają się następująco:

I etap szkolny –  15 kwietnia 2016 r., godz. 8.00;

II etap powiatowy – 11 maja 2016 r. godz. 10.00.

Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszenia szkół do Komisji Powiatowej upływa w dniu 8 kwietnia 2016 r. oraz przesłania prac finalistów i protokołów z etapu szkolnego w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Scroll to Top