Monika Dadacz

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim Read More »

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.    w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Read More »

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Read More »

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: 1) Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Read More »

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy,  że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę (zamówienie o wartości do 30.000 euro netto),   pod  nazwą: opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego naborem wniosków – II postępowanie – wybrano  ofertę:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Read More »

Zaproszenie do złożenia ofert

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej  z a p r a s z a   do złożenia oferty  na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursem otwartym nr RPLU.12.04.00 – IZ.00 – 06

Zaproszenie do złożenia ofert Read More »

Posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków

8 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komisja w składzie: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z Marianną Tumiłowicz – dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jako przewodniczącą na czele, przedstawiciele rad pedagogicznych szkół i powiatowej poradni prowadzonych

Posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków Read More »

Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą

Program Wiarygodna Szkoła to projekt skierowany do szkół na wszystkich poziomach nauczania. Ma on na celu promować te placówki dydaktyczne, które wyróżniają się pod względem solidności i rzetelności w prowadzonej działalności, po prostu te, które są wiarygodne. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia kryteriów regulaminu konkursu i potwierdzeniem właściwych standardów

Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą Read More »

Konkurs Języka Niemieckiego

Starosta Bialski wraz ze Starostą Powiatu Oberhavel po raz kolejny zaprasza uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat Bialski do udziału w trzeciej edycji Konkursu Języka Niemieckiego. W tym roku honorowy patronat nad tymże konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Nagrodą główną  konkursu jest wyjazd do Niemiec w terminie do 15 do 19 czerwca br.

Konkurs Języka Niemieckiego Read More »

Scroll to Top