Monika Dadacz

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym …

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzecu Podlaskim Czytaj dalej…

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Do  konkursu  może  przystąpić  osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające  z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.    w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, …

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Czytaj dalej…

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna …

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Czytaj dalej…

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: 1) Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach, 2) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba …

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Czytaj dalej…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy,  że w wyniku przeprowadzonego zapytania o cenę (zamówienie o wartości do 30.000 euro netto),   pod  nazwą: opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego naborem wniosków – II postępowanie – wybrano  ofertę: …

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj dalej…

Zaproszenie do złożenia ofert

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej  z a p r a s z a   do złożenia oferty  na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu w ramach Działania 12.4. Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego konkursem otwartym nr RPLU.12.04.00 – IZ.00 – 06 …

Zaproszenie do złożenia ofert Czytaj dalej…

Posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków

8 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej odbyło się posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Komisja w składzie: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej z Marianną Tumiłowicz – dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej jako przewodniczącą na czele, przedstawiciele rad pedagogicznych szkół i powiatowej poradni prowadzonych …

Posiedzenie komisji ds. opiniowania wniosków Czytaj dalej…

Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą

Program Wiarygodna Szkoła to projekt skierowany do szkół na wszystkich poziomach nauczania. Ma on na celu promować te placówki dydaktyczne, które wyróżniają się pod względem solidności i rzetelności w prowadzonej działalności, po prostu te, które są wiarygodne. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia kryteriów regulaminu konkursu i potwierdzeniem właściwych standardów …

Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą Czytaj dalej…

Konkurs Języka Niemieckiego

Starosta Bialski wraz ze Starostą Powiatu Oberhavel po raz kolejny zaprasza uczniów szkół prowadzonych przez  Powiat Bialski do udziału w trzeciej edycji Konkursu Języka Niemieckiego. W tym roku honorowy patronat nad tymże konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk. Nagrodą główną  konkursu jest wyjazd do Niemiec w terminie do 15 do 19 czerwca br. …

Konkurs Języka Niemieckiego Czytaj dalej…

Przewiń do góry