Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”

Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ogłasza konkurs na prezentację multimedialną pt. „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”, który przeprowadzony zostanie w ramach kampanii antynikotynowej „Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bialskiego.
Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży idei życia wolnego od dymu tytoniowego oraz wskazanie, co zdaniem młodzieży należy zrobić, aby zgodnie z hasłem kampanii Powiat Bialski był wolny od dymu tytoniowego.
Prace należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 (pok. 217) do dnia 30 kwietnia 2012 r.
do godz. 15:00 .

 

Regulamin 

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2  

Scroll to Top