Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.1.2012.MM Biała Podlaska  dnia 13.02.2012

Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków
oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


  Biała Podlaska dnia 24.02.2012

Wyjaśnienie Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


  Biała Podlaska dnia 24.02.2012

Zmiana Nr 1

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany.


   Biała Podlaska dnia 27.03.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top