Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej na mocy uchwały nr 874/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

Termin składania ofert do konkursu upływa 27 lutego 2024 r. o  godz. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w dokumencie poniżej:

Konkurs na dyrektora ZS im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Scroll to Top