Promocja recenzowanej monografii pokonferencyjnej pt. „Kraszewscy na Podlasiu”

9 lutego w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Wisznicach odbyła się promocja recenzowanej monografii pokonferencyjnej pt. Kraszewscy na Podlasiu, T. II. Publikację wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach oraz Komisję Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Polskiej Akademii Nauk o/ Lublin, przygotowano pod redakcją profesora dr. hab. Feliksa Czyżewskiego oraz dr hab. Agnieszki Dudek-Szumigaj. Monografia jest pokłosiem III Wisznickiej Sesji Naukowej, zorganizowanej w 196. rocznicę urodzin Kajetana Kraszewskiego pn. „Kraszewscy na Podlasiu”, która odbyła się 14 kwietnia 2023 r. w Wisznicach.

Uroczystość rozpoczęła się zapaleniem zniczy przy grobowcu rodzinnym Kraszewskich na unickim cmentarzu w Wisznicach.  Następnie uczestnicy spotkania udali się do Centrum Kultury Chrześcijańskiej, gdzie rozpoczęła się główna część spotkania. Gospodarz uroczystości – dr Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, po powitaniu gości przekazał głos prowadzącemu panel dyskusyjny, profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu. W panelu udział wzięli autorzy artykułów zamieszczonych w monografii: profesor dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj i dr hab. Dariusz Tarasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz pisząca te słowa (Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie).

Zdjęcia Radio Biper i Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach

Scroll to Top