Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego, samorządowców, lokalnych liderów oraz przedstawicieli lokalnych mediów za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym m.in. skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Konkurs skierowany jest do:

  • Gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej, co przekłada się na skuteczne stosowanie klauzul społecznych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej.
  • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.
  • Lokalnych liderów działających w obszarze ekonomii społecznej aktywnie współpracujących z samorządem.
  • Przedstawicieli lokalnych mediów za zaangażowanie w promowanie podmiotów oraz idei ekonomii społecznej w środkach masowego przekazu.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • Kategoria ISamorząd przyjazny ekonomii społecznej( w kategorii tej głosy oddają tylko podmioty ekonomii społecznej).
  • Kategoria II – Osobowość ekonomii społecznej( w kategorii tej głosy oddać mogą zarówno podmioty ekonomii społecznej jak i przedstawiciele JST głosując na lokalnego lidera).*
  • Kategoria III – Inicjatywa samorządowa ekonomii społecznej 2022 r. ( w kategorii tej głosy oddają tylko podmioty ekonomii społecznej).
  • Kategoria IV – Dziennikarz przyjazny ekonomii społecznej( w kategorii tej głosy oddać mogą zarówno podmioty ekonomii społecznej jak i przedstawiciele JST).

Zgłoszenia do dnia 20 sierpnia 2023 r. mogą składać wszyscy zainteresowani zgodnie z Regulaminem Konkursu umieszczonym w poniższym linku.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl .

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Ewa Chudzik, tel.: 81 528 76 24.

Szczegóły pod linkiem https://rops.lubelskie.pl/konkurs-pn-lubelski-lider-ekonomii-spolecznej/ .

Informacja: Ewa Chudzik Specjalista ds. Współpracy z JST Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Scroll to Top