Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”.

Trwają prace nad projektem Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022.

Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Projekt programu.

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu programu.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia  12 listopada 2021 r.

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach. Uwagi należy przesłać na adres wsssport@powiatbialski.pl .  

Scroll to Top