konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2020”

O G Ł O S Z E N I E

Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2020”.

Trwają prace nad projektem Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2020. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do  projektu Programu.
W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 17 października 2019 r.

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach. Uwagi należy przesłać na adres wss@powiatbialski.pl

 

Scroll to Top