Konsultacje społeczne – Lokalna Strategia Innowacji

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Innowacji

Treść zaproszenia.


Zagadnienia do dyskusji:

 • stan aktualny i perspektywy rozwoju sektora spedycyjno-logistycznego w kontekście rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,
 • stan obecny i perspektywy rozwoju uczelni wyższych, centrów badawczo-rozwojowych przy PSW i AWF w Białej Podlaskiej,
 • stan obecny i perspektywy rozwoju powiatu bialskiego w otoczeniu położenia przygranicznego,
 • szanse i bariery rozwoju sektora medycznego (w tym szpitala, współpracy na linii szpital – bialskie uczelnie wyższe, podmiotów działających na rzecz profilaktyki zdrowotnej),
 • perspektywy funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w powiecie bialskim,
 • perspektywy funkcjonowania Terespolskiego Funkcjonalnego Obszaru Transgranicznego,
 • stan aktualny i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości (w tym sektora turystycznego) oraz instytucji otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, izby gospodarcze, itd.). 

Zespół ekspercki zlecił również wykonanie następujących ekspertyz:

 • Perspektyw i barier rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora turystyki w powiecie bialskim.
 • Wykorzystania funduszy europejskich w powiecie bialskim.
 • Stanu obecnego i perspektyw rozwoju sektora spedycyjno-logistycznego w powiecie bialskim.
 • Stanu aktualny, perspektywom i barierom rozwoju infrastruktury transportowej 
  w powiecie bialskim
 • Stanu obecnego i perspektywom rynku pracy w powiecie bialskim.
Scroll to Top