Konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bialskiego"

Km.7140.3.3.2015.MG                                                                                                                                                                                                                          Biała Podlaska, dnia 19 listopada 2015r.

Konsultacje społeczne projektu
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bialskiego”

Starosta Bialski na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440) podaje do wiadomości informację, o opracowaniu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bialskiego „.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:
• w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41 pokój 29, w dniach pracy urzędu w godzinach 8:00 – 14:30 – wersja papierowa,
• na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod adresem: https://www.powiatbialski.eu/ w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej pod adresem: http://www.powiatbialski.bip24.eu/ w zakładce „Starostwo Powiatowe/Ogłoszenia” – wersja elektroniczna.

Opinie dotyczące ww. dokumentu można składać w dniach 24. 11. 2015 r. – 14. 12. 2015 r.:
• w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wydział Komunikacji, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska,
• przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: przewozy@powiatbialski.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Złączniki:
Plan Transportowy dla Powiatu Bialskiego Etap III
Formularz zgłaszania opinii
Mapa sieci komunikacyjnej
 

Scroll to Top