Kreatywni(e) w Bibliotece

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej wraz z Urzędem Miasta Biała Podlaska jest współorganizatorem w realizacji projektu szkoleniowego, na przeprowadzenie którego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 15 tys. zł uzyskała Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej.
Projekt „Kreatywni(e) w Bibliotece” adresowany jest do bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Realizowany będzie od kwietnia do października 2021 r. Zadanie jest odpowiedzią na zapotrzebowania bibliotekarzy na innowacyjne działania przyciągające użytkowników, które pozwolą im swobodnie i kompetentnie funkcjonować zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Zdobyta podczas 5 szkoleń wiedza i umiejętności dotyczyć będą tworzenia materiałów w aplikacji Genial.ly, sposobów funkcjonowania biblioteki hybrydowej, prowadzenia kreatywnych wydarzeń skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Kreatywność w działaniach projektowych odnosi się do samych bibliotekarzy, odbiorców, jak i do tego, co ma się zadziać w bibliotekach.

Współorganizatorzy w realizacji zadania:
1. Urząd Miasta Biała Podlaska – promocja na stronie internetowej
2. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej – promocja na stronie internetowej i w czasopiśmie samorządu powiatu bialskiego „Gościniec Bialski”

Partnerzy medialni
prasa: „Gościniec Bialski”, „Podlasianin”
portale internetowe: www.bialapodlaska.pl, www.powiatbialski.eu, www.radiobiper.info

Terminy szkoleń:

1) 13-14.05.2021 r., 9.00-11.30 – Rozwijanie kreatywności u dzieci. Jak zorganizować ciekawe i angażujące zajęcia wspierające rozwój wyobraźni.

2) 14-15.06.2021 r., 9.00-11.30 – Genial.ly dla bibliotekarzy – warsztat praktyczny z tworzenia prezentacji.

3) 28-29.06.2021 r., 9.00-11.30 – Biblioteka hybrydowa – jak organizować działania animacyjne łącząc rzeczywistość online i offline.

4) 29-30.09.2021 r, 9.00-11.30 – Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z – warsztat.

5) 17.09.2021 r., godz. 9.00-14.00 – Warsztat kreatywności – czyli jak wykorzystać oczywiste przedmioty w nieoczywistych rolach. (Stacjonarne!)

Wartość projektu 20 100,- zł (dofinansowanie MKDNiS-15 000,- zł, wkład własny 5 100,- zł).

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Projekt objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Michała Litwiniuka.

Przewiń do góry