Kredyt długoterminowy w kwocie 2612000 PLN

 

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.3.2014.MM  Biała Podlaska dnia  3.06.2014

Kredyt długoterminowy w kwocie 2612000 PLN.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia  10.06.2014

Zmiana nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmiany


 Biała Podlaska dnia  10.06.2014

Wyjaśnienia nr 1 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia  11.06.2014

Wyjaśnienia nr 2 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia 11.06.2014

 Uchwała RIO

Treść uchwały


 Biała Podlaska dnia  13.06.2014

Wyjaśnienia nr 3 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


 Biała Podlaska dnia  17.06.2014

Wyjaśnienia nr 4
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnień


  Biała Podlaska dnia  30.06.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść zawiadomienia 


 

Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

 

 

 

 

 


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top