Kredyt długoterminowy w kwocie 8 911 000 PLN.

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA ul. BRZESKA 41

ogłasza zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o ustalonej wartości zamówienia większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

OA.272.6.2011.MM  Biała Podlaska dnia 22.03.2011

Kredyt długoterminowy w kwocie 8 911 000 PLN.

Treść ogłoszenia.
Dokumenty spakowane do pobrania.


 Biała Podlaska dnia 30.03.2011

Wyjaśnienie Nr 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 01.04.2011

Wyjaśnienie Nr 2
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


    Biała Podlaska dnia 06.04.2011

Wyjaśnienie Nr 3
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 08.04.2011

Wyjaśnienie Nr 4
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


Biała Podlaska dnia 19.04.2011

Wyjaśnienie Nr 5
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 26.04.2011

Wyjaśnienie Nr 6
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


    Biała Podlaska dnia 28.04.2011

Wyjaśnienie Nr 7
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść wyjaśnienia.


 Biała Podlaska dnia 10.05.2011

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

 Treść ogłoszenia.


Archiwum przetargów jest spakowane program, który można pobrać ze strony: http://www.7-zip.org

Scroll to Top