Ku pamięci żołnierzy-górników

4 grudnia w Drelowie odbyły się uroczystości poświęcone pamięci żołnierzy-górników. Obchody rozpoczęły się od mszy św., po której złożono wieńce pod pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i tablicy pamiątkowej.

W wydarzeniu współorganizowanym przez członków Drelowskiego Koła Związku Represjonowanych Żołnierzy-Górników udział wzięły ich rodziny, a także mieszkańcy Drelowa i okolic, przedstawiciele gminnych władz samorządowych z wójtem gminy Piotrem Kazimierskim na czele oraz starosta bialski Mariusz Filipiuk.

W latach 1949-1959 żołnierze-górnicy uznawani byli przez władze komunistyczne za wrogów politycznych, którzy stanowili realne zagrożenie dla wprowadzanego siłą ustroju. Z tego powodu kierowały ich do katorżniczej pracy przymusowej w kopalniach, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu, gdzie była ona szczególnie ciężka. Żołnierze-górnicy przypłacali to ciężkimi chorobami, kalectwem i życiem.

W Warszawie od 1992 roku działa Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników, który zrzesza żyjących żołnierzy-górników.

Scroll to Top