Kultura bez Granic

25 czerwca w Kobylanach odbyło się wydarzenie „Kultura bez Granic”. To kolejna edycja festiwalu prezentującego różnorodność kulturową naszego regionu. Zaprezentowano rękodzieło i rzemiosło artystyczne, odbyły się warsztaty czerpania papieru, garncarstwa oraz kowalstwa. Nie zabrakło oczywiście dobrej muzyki. Program artystyczny zaprezentowały działające przy Gminnym Centrum Kultury zespoły:  musicalowy Białe Anioły z repertuarem najpopularniejszych polskich utworów musicalowych oraz Hard Gock. zaprezentowały się również zaproszone grupy muzyczne: Zespoł Prymaki z Jerzym Ostapczukiem oraz Mirage & Yoko, zaś gwiazdami wieczoru były: formacja Komodo! i KAYAH.

Zdjęcia : Gminne Centrum Kultury w Kobylanach

Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top