kwiaty pod tablicą

80 lat temu w Warszawie zmarł marszałek Józef Piłsudski. Chcąc uczcić jego pamięć, poseł na Sejm RP Adam Abramowicz, starosta bialski Tadeusz Łazowski, przedstawiciele służb mundurowych: komendant Placówki Stary Granicznej w Białej Podlaskiej ppłk Wojciech Rogowski, zastępca komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej podinspektor Grzegorz Pietrusik oraz dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej mjr Leszek Wojciechowski, a także Tadeusz Mikinnik współorganizator inicjatywy i Alicja Łagowska – radna miasta Biała Podlaska złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt w 1920 roku Józefa Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Tablica, która została zawieszona w pierwszą rocznicę śmierci J. Piłsudskiego znajduje się na budynku dworca PKP w Białej Podlaskiej.

Starosta bialski zaznaczył, że pamięć o marszałku powinna być w sercu każdego Polaka, szczególnie wśród mieszkańców Podlasia, bowiem jego losy również z naszym terenem były powiązane, m.in. poprzez przemarsz Legionów Polskich.

Przedsięwzięcie składania kwiatów w dzień śmierci marszałka przez przedstawili władzy samorządowej i służb mundurowych ma już swoją dwudziestojednoletnią tradycję.

Scroll to Top