Wykaz nieruchomości gruntowych na sprzedaż

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41
informuje

na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 41 został wywieszony na okres od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 03 czerwca 2015 r. wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w mieście Terespol obręb Błotków gmina Terespol oraz położonych w mieście Międzyrzec Podlaski przy ulicy Brzeskiej przeznaczonych do sprzedaży.

Scroll to Top