LOT „Między Bugiem a Krzną” z zapałem wzięła się do pracy

W dniu 2 lutego 2017 r. w Dworku Jolanta w Czosnówce  odbyło się  spotkanie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Między Bugiem a Krzną”.  Zebranych powitał prezes Arkadiusz Misztal, który  poinformował o zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiceprezes Andrzej Krywicki przedstawił obecnym zarys form i metod pracy organizacji wypracowany podczas wcześniejszego posiedzenia Zarządu, a także możliwe do podjęcia działania promocyjne. Prezes Arkadiusz Misztal przekazał informację uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o możliwości  nieodpłatnego skorzystania z powierzchni wystawowych  podczas:

  • Tour Salon 2017 w Poznaniu, 17-19 lutego 2017 r.,
  • Międzynarodowych Targów – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR w Łodzi,
    17-19 marca 2017 r.,
  • Międzynarodowych Targów Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach, 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.,
  • Targów Turystyki i Rekreacji LATO w Warszawie, 21-23 kwietnia 2017 r.

Zebrani rozważali możliwości zaprezentowania naszego powiatu  na ww. targach, szczególnie na najbliższych targach w Poznaniu, gdzie Lubelskie będzie Regionem Partnerskim z największym stoiskiem wystawowym. Padła propozycja by wypracować wspólną  imprezę turystyczną jako „sztandarową” imprezę promocyjną LOT „Między Bugiem a Krzną”.
Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski zaproponował przeprowadzenie inwentaryzacji turystycznej. Prezes LOT-u zobowiązał się do opracowania w tym celu odpowiedniego formularza. Ponadto każdy podmiot będący członkiem LOT-u  został zobowiązany do  przygotowania informacji  na swój temat m.in. celem utworzenia wspólnego systemu informacyjnego. Schemat tej informacji zostanie podany wszystkim członkom. Dyskutowano również na temat opracowania kalendarza imprez, który będzie przydatny turystom odwiedzającym nasze tereny.
Głównym celem spotkania miała być praca  nad ofertami turystycznymi  w proponowanych kategoriach: oferta dla rodzin z dziećmi,  oferta dla szkół, oferta 50+, oferta turystyki aktywnej, oferta kultura/historia/natura. W tym celu obecni podzielili się na robocze grupy.  Efekt ich pracy będzie widoczny podczas  najbliższego sezon turystycznego.

DSCF3515 DSCF3521 DSCF3530 DSCF3533 DSCF3535 DSCF3536 DSCF3537 DSCF3538 DSCF3543 DSCF3546

Scroll to Top