XXXI sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

Już po raz 31. odbyła się sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Radni obradowali 31 stycznia br., by przyjąć następujące uchwały w sprawach: wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim za 2016 rok, uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok, zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu na 2017 rok, zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Po długiej dyskusji wśród radnych, które podsumowała wypowiedź starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przegłosowano również uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. Starosta powiedział: Bardzo dużo na temat zamiaru likwidacji liceum w Terespolu zostało powiedziane przez kolegów i koleżanki radnych. Jako Zarząd Powiatu Bialskiego z wielkim bólem serca obradowaliśmy nad projektem tej uchwały, bo likwidować szkołę, która ma wieloletnią tradycję jest naprawdę ciężko i trudno. I podkreślił: Mogę Państwa zapewnić – jeżeli w liceum w Terespolu będą uczniowie, szkoła będzie funkcjonować. Zwrócił się też do obecnych gości zainteresowanych tematem zamiaru likwidacji: My dziś podejmujemy uchwałę o zamiarze likwidacji. Jest to dla Państwa wyraźny sygnał, że jeżeli zależy Państwu na tej szkole, musicie intensywnie zabrać się do pracy. Na koniec podsumował: Jeżeli społeczność w Terespolu zmobilizuje się, będą uczniowie, szkoła w Terespolu nie będzie zlikwidowana.

Ponadto przyjęto złożone przez starostę bialskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok oraz sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami.

Wśród spraw bieżących radny Marek Sulima podziękował staroście bialskiemu za zajęcie się tematem kół łowieckich, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski podzielił się informacjami z konferencji z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem. W tej części głos zabierali również zebrani goście w związku z podjętą przez radnych uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu. Byli to m.in. burmistrz Terespola Jacek Danieluk, prezes Oddziału Powiatowego ZNP Teresa Sidoruk czy przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Pracowników Oświaty Nr 3014 Grażyna Puszkarska.

Więcej informacji w kolejnym numerze „Gościńca Bialskiego”.

Scroll to Top