Majowe śpiewanie – zaproszenie

7 maja 2022 r. w Polubiczach odbędzie się Majowe śpiewanie – Powiatowy Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych. Zachęcamy chóry i zespoły ludowe z terenu powiatu bialskiego do wzięcia udziału w przeglądzie. Zgłoszenia należy nadsyłać do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach do 29 kwietnia br.

Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z budżetu Powiatu Bialskiego, z działu 921: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Regulamin Karta zgłoszeniowa

Majowe śpiewanie w Polubiczach
Scroll to Top