Materiały dla uczniów na VI Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Ochrona_zdrowia_psychicznego

Opieka_zdrowotna_i_wsparcie_społeczne

https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2018/06/podstawy_psychiatrii.pdf

Z podręcznika Podstawy psychiatrii następujące rozdziały dla uczniów:

Rozdziały:

I. PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA I CHOROBY PSYCHICZNEJ.

II. ZAŁOŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII. Ppkt. 3. RODZINA WOBEC CHOROBY PSYCHICZNEJ.

IV. PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII I SYNDROMOLOGII OGÓLNEJ.

VII. ZASADY BADANIA PACJENTA Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Scroll to Top