„Matka” – wystawa profesora Stanisława Baja w Romanowie

„Młodość to kwiat życia, jesień to owoc dojrzały, starość to cudna pamiątka, przed którą klękać potrzeba, by ją czcić jak relikwię”, Józef Ignacy Kraszewski.

16 lipca miało miejsce wręczenie odznaczenia Zasłużony dla Powiatu Bialskiego Panu Profesorowi Stanisławowi Bajowi oraz uroczyste otwarcie wystawy prac profesora, pt. „Matka”.

Pan Stanisław Baj pochodzi z Dołhobrodów. Urodził się w 1953 r. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował malarstwo pod opieką profesorów  Michała Byliny, Jacka Sienickiego oraz Ludwika Maciąga. Jest wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Europejskiej Akademii Sztuki. Prowadzi seminaria z malarstwa i rysunku. Jak napisał Pan Artur Bieńkowski w katalogu towarzyszącym wystawie: „O sztuce Profesora nie piszę, bo ona broni się sama. Chciałbym opowiedzieć o Człowieku”. Człowieku niezwykle skromnym, opiekuńczym, pokornym, o niezwykłym autorytecie wśród studentów, o człowieku z Podlasia. O Staszku, jak mówi profesor o sobie, bo wracając do rodzinnych Dołhobrodów, tytuł Profesora zostawia na rogatkach Warszawy. Wraca do pracowni w stodole i nad Bug, bo tu powstaje większość Jego prac. Są to obrazy olejne, grafiki, rysunki. Na romanowskiej wystawie zobaczyć można przede wszystkim te ostatnie. Takie zresztą noszą tytuły : „Matka. Ostatnie”. Opowieścią zaś o wystawie niech będą fragmenty reportażu „Portret Matki” Pani Anny Kaczkowskiej, wyemitowanym w Polskim Radio w 2009 r. i towarzyszącym wystawie.

Na pewno ze dwieście portretów jest namalowanych – ale ja tego nie liczę. Po prostu – maluję dlatego, że z obrazu na obraz, niejako oswajam to, że mama się zmienia… A z drugiej strony – chciałbym namalować taki najbardziej przemawiający, najbardziej może nawet uniwersalny, najbardziej skrótowy, a jednocześnie najbardziej głęboki, taki – obraz obrazów, nawet – obraz matki, która jest źródłem wszystkiego, właściwie – od której wszystko się zaczyna, która jest matką matek. Która jest całym, w jednym fakcie zjednoczonym, właściwie – macierzyństwem. Właściwie od tego się… wszystko zaczyna, od tego się wszystko bierze… […] Czasami są takie kwiaty, które się na noc zamykają… To tak i może w życiu też ludzkim jest, że człowiek ma swoje pewne etapy, prawda? Gdzie jest bardzo bujny, gdzie się otwiera… A potem – gdzieś tam się kurczy, zakrywa… że jak choruje – ta uwaga jednocześnie się wtedy skupia na tym wszystkim, gdzieś do tego świata zewnętrznego coraz mniej się otwieramy, prawda? No, coś takiego jest…? Ale ja to nieustannie maluję – dopóki jest, dopóki żyje, dopóki to życie trwa… Nawet te bolesne momenty, wszystko ma ogromny sens. W tym jest jakaś wielka logika… jakby z innej perspektywy, jakby nawet – z pozycji istnienia wieczności. W końcu odejdziemy… Umrzemy…

Prace, zaprezentowane na wystawie, ukazują przemijanie i odchodzenie, starość. Są refleksją nad tym, co minęło, opowieścią o nieuchronności losu. To opowieść o synowskiej miłości i potrzebie ocalenia więzi z odchodzącą Matką.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. W romanowskim dworze przy pięknej słonecznej pogodzie zgromadziło się liczne grono wielbicieli sztuki malarskiej profesora, jego przyjaciele oraz stali bywalcy muzealnych wernisaży. Władze Powiatu Bialskiego reprezentował Pan Mariusz Kiczyński, Przewodniczący Rady Powiatu, natomiast Powiat Włodawski Pan Andrzej Romańczuk, Starosta Włodawski oraz Pan Tomasz Korzeniewski, Wicestarosta Włodawski.

Na spotkaniu obecni byli: Pani dr Barbara Kociubińska-Koza, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Pan dr Stanisław  Romanowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Białej Podlaskiej, reprezentujący Pana Michała Litwiniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Pani Grażyna Kowalik, Wójt Gminy Hanna oraz Pan Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, ks. Dariusz Karbownik, proboszcz Parafii Dołhobrody oraz Pan Zbigniew Kapiński, Prezes Izby Karnej SN.

Dyrektorów instytucji kultury reprezentowały panie: Renata Kaczmarek (Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim), Jolanta Mikulska (Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce) oraz Anna Kaźmieruk (Gminny Ośrodek Kultury w Hannie).

Nie zabrakło przedstawicieli świata sztuki i nauki. Wśród gości znaleźli się:  Pan Piotr Zieliński,  właściciel i kustosz Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie oraz Państwo Anna i Bartłomiej Wachtowie (Fundacja Promocji Artystów Wachta Art).  Obecni byli również: Państwo Agnieszka i Artur Bieńkowscy, Jolanta i Leszek Kuśmierzowie, Pani Małgorzata Konon-Kisiel, Pan Profesor Feliks Czyżewski wraz z małżonką.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły byłe panie dyrektor Muzeum: Maria Mironowicz-Panek i Anna Czobodzińska – Przybysławska,  przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, rodzina Pana Profesora, sąsiedzi, mieszkańcy  Dołhobrodów oraz Gminy Hanna.

Patronat medialny objęły: TVP 3, Słowo Podlasia oraz Radiobiper.

Wystawa będzie czynna od 16 lipca do 20 sierpnia. Serdecznie zapraszamy.

Scroll to Top