Międzyrzeckie liceum wiarygodną szkołą

Program Wiarygodna Szkoła to projekt skierowany do szkół na wszystkich poziomach nauczania. Ma on na celu promować te placówki dydaktyczne, które wyróżniają się pod względem solidności i rzetelności w prowadzonej działalności, po prostu te, które są wiarygodne. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia kryteriów regulaminu konkursu i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Wśród kryteriów znajdujących się w regulaminie są m. in. kryterium edukacyjne, bazy lub dostępu do niej oraz kryterium bezpieczeństwa.

Wśród szkół wyróżnionych ww. programie znalazło się w kategorii Liceum Ogólnokształcące – Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim Oznacza to, że szkoła otrzymała Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w całej Polsce.

Certyfikat Wiarygodna szkoła międzyrzeckie liceum otrzymało ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole. Istotną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanego w oparciu o wyniki podsumowujące egzamin maturalny. EWD – jest to wskaźnik, który w bardzo czytelny sposób ukazuje jaki postęp zrobił uczeń w trakcie nauki w szkole. Jest to porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce . Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Jest to także program, który ma być drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły.

Wyróżnionej szkole serdecznie gratulujemy!

wiarygodna szkoła

Scroll to Top