Mieszkańcy powiatu bialskiego!

Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe DRAGON-21, których epizody będą miały miejsce m.in.
w powiecie bialskim. Jest to największe, cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowe Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zasadniczym celem jest sprawne przygotowanie
i zgrywanie sił Dowództwa Generalnego RSZ do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z WOT i układem pozamilitarnym, jakim jest samorząd terytorialny reprezentowany przez organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu – Starostę Bialskiego.

Mając na uwadze powyższe dnia 2 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami sił zbrojnych, a reprezentującymi Starostę Bialskiego pracownikami Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, gdzie omówiono zasady wzajemnej współpracy w ramach przedmiotowego ćwiczenia wojskowego.

Podczas realizacji wybranych epizodów zaplanowanych na terenie powiatu bialskiego, poddana zostanie certyfikacji 18. Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach, która na co dzień jako układ militarny obejmuje swym rejonem odpowiedzialności w ramach współpracy cywilno-wojskowej, układ pozamilitarny – powiat bialski.

Przedmiotowa certyfikacja to sprawdzenie zdolności stanowiska dowodzenia do planowania
i organizowania walki, nawiązywania współdziałania z innymi rodzajami wojsk, służb
i układem pozamilitarnym. Do mieszkańców powiatu bialskiego kierujemy prośbę o zapoznanie się z informacją dotyczącą ćwiczenia opracowaną w formie plakatów i przestrzegania zawartych w nich zaleceń.

Materiał: Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Scroll to Top