Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy następującego zadania:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – wysokość środków w naborze 980 000 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków zadanie może być realizowane wyłącznie w okresie od 25 października do 31 grudnia 2016 roku (dodatkowy nabór nie dotyczy podzadania 4.a oraz 4.b).

Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do 31 października 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 listopada 2016 roku. Pozostałe postanowienia ogłoszonego programu „Sport Wszystkich Dzieci” podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Oferty należy składać do 31 października 2016 r.

 

Scroll to Top