Delegacja z powiatu bialskiego na rozmowach w Brześciu

Delegacja z powiatu bialskiego w składzie: starosta bialski Mariusz Filipiuk, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Marek Sulima oraz dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz uczestniczyła wczoraj w spotkaniu w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brześciu. Stronę białoruską reprezentowali przedstawiciele służby zdrowia, stowarzyszeń z Michałem Serkowem wiceprzewodniczącym Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego oraz Michałem Bacenko przewodniczącym Wydziału Gospodarki Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego na czele.

Celem spotkania były uzgodnienia związane z projektami w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020. Pierwszy nabór wniosków trwa od 11 października do 31 grudnia, a jego całkowity budżet to 80,17 mln euro. Konkurs obejmuje cele tematyczne Programu m.in.: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (budżet 13,535 mln euro), Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (28,32 mln euro) oraz Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (14,525 mln euro). Wkład własny to tylko 10 %, jednakże jest wymagany partner z Białorusi lub Ukrainy.

Rozmowy szczególnie dotyczyły parterów po stronie białoruskiej, którzy braliby udział w projektach. Władze powiatu bialskiego są zainteresowane złożeniem wniosków aplikacyjnych w trzech obszarach tematycznych: zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawa systemów komunikacyjnych i poprawa dostępności w ochronie zdrowia.

Strona białoruska w przyszłym tygodniu ma przedstawić konkretne rozwiązaniach i propozycje, co do partnerów w projektach.

 

Scroll to Top