Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego” realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu przewidziano kompleksowe roboty niezbędne do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego, w instalacje fotowoltaiczne o mocy pokrywającej w jak najwyższym stopniu zapotrzebowaniem energetycznym obiektów, określone na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej przy założeniu wskazanej przez Powiat możliwej do wykorzystania powierzchni pod montaż instalacji, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej instalacji fotowoltaicznych, uzyskanie niezbędnych materiałów, opinii uzgodnień, w tym uzgodnień z zarządcą sieci energetycznej, konserwatorem zabytków, BHP oraz uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dostawę projektowanych instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, montaż instalacji wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych, podłączenie do instalacji odgromowej i sieci OSD oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

            W ramach inwestycji zamontowane zostaną instalacje dostosowane do potrzeb energetycznych budynków składające się m.in. z modułów fotowoltaicznych, inwerterów, konstrukcji wsporczych, okablowania, skrzynek, zabezpieczeń, optymalizerów.

Projekt obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy jednego modułu PV minimum 400W dla poniższych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego, objętych inwestycją:
1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim (budynek szpitala), ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim (budynek przychodni), ul. Wiejska 13, 21-560 Międzyrzec Podlaski;
2. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach, Łózki 46, 21-570 Drelów;
3. Zespołu Szkół w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze;
4. Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski;
5. Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice;
6. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim, ul. 3 Maja 40/42, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Wartość Inwestycji: 6 351 264,69

Dofinansowanie: 5.000.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: rok 2023

Scroll to Top