Michał Krasa

Projekt pod nazwą: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20m X 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach”.

Powiat Bialski realizuje projekt pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach” w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Przedmiotowa inwestycja zakłada wybudowanie nowego boiska wielofunkcyjnegowraz z zadaszeniem o […]

Projekt pod nazwą: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20m X 40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach”. Read More »

Projekt „Eduszansa” – wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego

Powiat Bialski realizuje projekt „Eduszansa” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0230/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu to 1 635 708,82 zł, w tym dofinansowanie 1 454 208,82 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 1 390 352,50 zł.  Głównym

Projekt „Eduszansa” – wzrost jakości kształcenia realizowanego przez 3 licea ogólnokształcące Powiatu Bialskiego Read More »

Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę od podstaw nowego odcinka drogi oraz rozbudowę istniejących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych PKP. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie m.in.: – miejsc postojowych / parkingów dla pojazdów ciężarowych; – kanału technologicznego; – urządzeń inżynieryjnych; – oznakowania poziomego i pionowego; – odcinków ciągów pieszo-rowerowych; – odcinków oświetlenia ulicznego; – przebudowy linii

Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 Read More »

Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego

Celem głównym projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. W ramach projektu przewidywane jest zatrudnienie 2 doradców klimatycznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiejoraz przeszkolenie ich w celu uzyskania wymaganych kompetencji w zakresie doradztwa dotyczącego racjonalnego korzystania z

Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego Read More »

Konkurs Małe Granty, organizowany przez Program Równać Szanse

Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa gminę do udziału w Konkursie Małe Granty, organizowanym przez Program Równać Szanse. Celem konkursu jest wspieranie projektów, które przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych młodych ludzi. Wierzymy, że te umiejętności są cenne nie tylko w obecnym okresie życia młodzieży, ale również stanowią ważny fundament na ich drodze

Konkurs Małe Granty, organizowany przez Program Równać Szanse Read More »

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 14 maja 2023

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy o organizowanym w dniu 14 maja 2023 r. przez Departament Zarządzania Programami Regionalnymi (DZ PR) wydarzeniu plenerowym w Janowie Lubelskim w ramach X edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Organizowany w Janowie Lubelskim finał DOFE będzie wydarzeniem pełnym różnorodnych atrakcji. Chcemy w tym dniu przede wszystkim pokazać beneficjentów, którzy skorzystali z możliwości

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – 14 maja 2023 Read More »

Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego

Operacja zakłada wydanie publikacji pn. „Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego” której celem jest promocja walorów powiatu bialskiego. Ma ona pokazać piękno powiatu i zachęcić do odwiedzenia tego urokliwego regionu. Zawierać będzie informacje o miejscach noclegowych i restauracyjnych, które będą mogły być wykorzystane przez potencjalnych turystów. Publikacja obejmować będzie również swoim zakresem informacje dotyczące zabytków architektonicznych

Magiczne miejsca. Vademecum Powiatu Bialskiego Read More »

Przedsiębiorco, startują nowe nabory na rozwój lubelskich firm z Funduszy Europejskich!

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oferuje wsparcie lubelskich firm niemal na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od prowadzenia prac badawczych i wdrażania innowacyjnych pomysłów po inwestycje w OZE i promocję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do przeglądu działań wdrażanych przez LAWP w 2023 r.! Nabory dla firm w I połowie 2023 W pierwszej połowie

Przedsiębiorco, startują nowe nabory na rozwój lubelskich firm z Funduszy Europejskich! Read More »

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego

Projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego” realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, obejmuje on zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach projektu przewidziano kompleksowe roboty niezbędne do wyposażenia obiektów użyteczności publicznej

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej Powiatu Bialskiego Read More »

Spotkanie informacyjne – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Szanowni Państwo,w czwartek, 5 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej miało miejsce spotkanie informacyjne – Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Spotkanie prowadzone było przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego w Województwie Lubelskim:– Pana Michała Mączkę – Menedżera ds. rozwoju relacji społecznych;– Pana Wiktora Wawreszuka – Dyrektora ds. rozwoju relacji społecznych. Głównym tematem spotkania

Spotkanie informacyjne – Rządowy Program Odbudowy Zabytków Read More »

Scroll to Top