Michał Krasa

Nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej Załącznik nr 1 do uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 …

Nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czytaj dalej…

Ogłoszenie o naborze organizacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r.  …

Ogłoszenie o naborze organizacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Czytaj dalej…

Dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 56650,00 PLN w LPNT S.A.

W imieniu Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. chcielibyśmy Państwa poinformować o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców’’, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 …

Dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 56650,00 PLN w LPNT S.A. Czytaj dalej…

Ogłoszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o możliwości realizacji zadania publicznego

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował o możliwości realizacji zadania publicznego, które Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Celem zadania publicznego jest zmniejszanie skutków kryzysu …

Ogłoszenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o możliwości realizacji zadania publicznego Czytaj dalej…

Otwarty Konkurs Ofert – prezentacja założeń otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

Szanowni Państwo, Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zaprasza na prezentację założeń otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku. Podczas spotkania omówiony zostanie również instruktaż z zakresu wypełniania ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na podstawie ustawy z dnia …

Otwarty Konkurs Ofert – prezentacja założeń otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku Czytaj dalej…

Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym Programu Współpracy Transgranicznej prowadzonym przez firmę EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl Państwa odpowiedzi będą miały duży wpływ przy opracowaniu wniosków z badań. Z góry dziękujemy za udział w badaniu !

Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej, która powstała w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Strona internetowa prezentuje najważniejsze założenia i efekty realizowanych przedsięwzięć, a także kwestie …

Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo Czytaj dalej…

Przewiń do góry