Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego …

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

posiadający siedzibę przy ulicy Sidorskiej 90 A , 21-500 Biała Podlaska  
telefon. 083 343-19- 09, 083-343-75-90 , tel./fax 083-343-79-75
Adres strony internetowej , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatbialski.eu/
OGŁASZA PRZETARG

BZ.372.2.2013  Biała Podlaska dnia 04.04.2013

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania : Budowa hali magazynowej i budynku socjalno-biurowego wraz z przyłączami przy ulicy Kusocińskiego w Międzyrzecu Podlaskim.

Ogłoszenie.

Dokumentacje:


Biała Podlaska 05.04.2013

ZMIANA NR 1
Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zmian.

 


Biała Podlaska 18.04.2013

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zawiadomienia

Scroll to Top